Foto: Losse grond: Zwaantjesdreef
Foto: Losse grond: Zwaantjesdreef
Foto: Losse grond: Zwaantjesdreef
Foto: Losse grond: Zwaantjesdreef
Foto: Losse grond: Zwaantjesdreef

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan en nabij de Zwaantjesdreef te Roosendaal.

Grondsoort
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond uit humuspodzelgronden. Deze grond bestaat uit veldpodzelgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. De grond is geschikt voor alle teelten.
De grondwatertrap voor deze grond bedraagt VI en VII. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) respectievelijk tussen de 40 en 80 cm en tussen de 80 en 140 cm beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt respectievelijk groter dan 120 cm en groter dan 180 cm beneden maaiveld.

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente: Roosendaal en Nispen
Sectie: S
Nummer: 339
Groot: 04.54.80 hectare
Plaatselijk bekend: Zwaantjesdreef

Waterschapslasten
De waterschapslasten in de gemeente Roosendaal voor ongebouwde grond bedraagt circa
€ 49,60 per hectare per jaar. Dit bedraagt voor het bovengenoemde perceel totaal circa € 225,58 per jaar.

Bestemming
De gemeente Roosendaal heeft aan het perceel in het buitengebied de bestemming ‘’Enkel bestemming agrarisch’’ doeleinden toegekend op 8 juli 2015. Het perceel is bestemd voor agrarisch gebruik.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs  
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 4.55 Ha