Foto: Losse grond: Vlietweg
Foto: Losse grond: Vlietweg
Foto: Losse grond: Vlietweg
Foto: Losse grond: Vlietweg
Foto: Losse grond: Vlietweg
Foto: Losse grond: Vlietweg
Foto: Losse grond: Vlietweg

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan en nabij de Vlietweg te Roosendaal.

Grondsoort
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond uit kalkhoudende vlakgronden en kalkarme drechtvaaggronden.

De grondwatertrap voor deze grond bedraagt V. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) 40 cm beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt groter dan 120 cm beneden maaiveld.

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente: Roosendaal en Nispen
Sectie: A
Nummer: 4196
Groot: 2.81.80 ha

Waterschapslasten
De waterschapslasten in de gemeente Roosendaal voor ongebouwde grond bedraagt circa
€ 57,42 per hectare per jaar (voor het jaar 2019). Dit bedraagt voor bovengenoemd perceel totaal circa € 161,81 per jaar.

Voorzieningen
Het perceel is gedraineerd en er is geen waterbron aanwezig.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Roosendaal en Nispen’ van de gemeente Roosendaal, heeft het perceel landbouwgrond de bestemming enkelbestemming ‘Agrarisch’.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs  
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 2.82 Ha