Foto: Losse grond: Steenplaats
Foto: Losse grond: Steenplaats
Foto: Losse grond: Steenplaats
Foto: Losse grond: Steenplaats
Foto: Losse grond: Steenplaats
Foto: Losse grond: Steenplaats
Foto: Losse grond: Steenplaats

Omschrijving

TE KOOP
Harmoniepolder, Lage Zwaluwe, totaal groot 04.84.85 ha

Situering
In het buitengebied van Lage Zwaluwe, midden in de polder gelegen, ligt een ruim perceel bouwland aan en nabij de Harmoniepolder, totaal groot 04.84.85 ha.
De ontsluiting van en naar het perceel is middels een verharde weg en meerdere dammen.

Kadastrale gegevens
Het perceel wordt te koop aangeboden en is bekend onder gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nummer 2711.

De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt lllb. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) resp. tussen de 25-40 cm beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) tussen de 80-120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Voormeld perceel landbouwgrond bestaat uit lichte en zwaardere kleigrond. Het betreft een perceel met een opgevend profiel en daardoor een goede capillaire opstijging van het bodemvocht. Het is nu als blijvend grasland in gebruik. Het profiel bestaat uit 30 tot 80 cm kleigrond.
Het perceel is gedraineerd evenwijdig aan de openbare weg vanaf de sloot aan de achterzijde met een drainafstand van ongeveer 13 mtr1. Ook liggen er greppels in de breedte van het perceel. Er is geen grondonderzoek aanwezig.

Bouwplan historie
Vanaf 2010 wordt het perceel gebruikt als grasland.

Jachtrecht
Het jachtrecht van dit perceel is momenteel verhuurd en zal door verkoper overgedragen worden.

Herinrichtingsrente
Op het perceel rust geen herinrichtingsrente.

Voormalige stortplaats
Ongeveer 50 jaar geleden is een gedeelte van dit perceel een stortplaats geweest zoals op meer plekken in de regio. Na de sanering heeft er een uitgebreide monitoring plaatsgevonden waarvan in 1999 een eindrapport is opgesteld. Op het perceel staan nog 2 peilbuizen waar altijd de monsters genomen zijn. Op aanvraag is het uitgebreide eindrapport te verkrijgen.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen productierechten inbegrepen in het aangebodene. De betalingsrechten zijn los van de grond ter overname. Als de koper dus zelf betalingsrechten heeft is er geen verplichting tot afname van betalingsrechten. Mocht er nog voor een deel, of voor de gehele oppervlakte, betalingsrechten nodig zijn dan zal Staal Makelaars in overleg met de koper het aantal betalingsrechten en de prijs per recht nader overeen komen en overschrijven. Overschrijving vindt plaats na de juridische levering.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 67,99 per hectare per jaar (voor het jaar 2022).

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. het perceel geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Drimmelen, heeft het perceel de enkelbestemming ‘Agrarisch -1’.

Oplevering: In overleg met verkoper
Prijs: Op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking en eventuele hieruit voortvloeiende gesprekken zijn allen geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen. Voor nadere informatie en/of een afspraak voor bezichtiging van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen. Voor specifieke vragen kunt u direct contact opnemen met Frendo van Heybeek via telefoonnummer (+31)6 10938318 of via mail: f.vanheybeek@staalmakelaars.nl.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 4.85 Ha