Foto: Losse grond: Ruilverkavelingsweg
Foto: Losse grond: Ruilverkavelingsweg

Omschrijving

Te koop: bouwland aan de Ruilverkavelingsweg te Drimmelen, totaal groot ca. 06.11.10 ha.

Situering
De percelen zijn gelegen aan de Ruilverkavelingsweg te Drimmelen.

Algemeen
De percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Made en Drimmelen, sectie T met nummers 1297 en 40.
Totale grootte bedraagt 06.11.10 ha.

Kwaliteit
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van de te verkopen percelen uit kalkrijke leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5 en kalkrijke drechtvaaggronden; klei, profielverloop 1.
De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt IV. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) > 40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand 80-120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Voormelde landbouwgrond bestaat uit lichte tot middelzware klei met een afslibbaarheid van 25 tot 42% met een goede capillaire opstijging van het bodemvocht. In de bijlage vind u een grondonderzoek van het grote perceel. Van het kleine perceel is geen grondonderzoek aanwezig, dit betreft lichte kleigrond. Het organische stof gehalte van het grote perceel is hoog met 5.4%. Het pw-getal bedraagt 37 en het K-getal is 13.
Drie jaar geleden is er nog tussendoor gedraineerd op het grote perceel. De buizen liggen op een drainafstand van 10 tot 12 strekkende meter. Het kleine perceel is niet gedraineerd. Twee jaar geleden zijn er nog egalisatiewerkzaamheden uitgevoerd door te kilveren.

Bouwplan historie
2020: T 40 Sperziebonen - T 1297 Tarwe
2019: T 40 Aardappelen - T 1297 Bieten
2018: T 40 Uien - T 1297 Uien
2017: T 40 Bieten - T 1297 Tarwe
2016: T 40 Tarwe - T 1297 Cichorei
2015: T 40 Aardappelen - T 1297 Tarwe
2014: T 40 Cichorei - T 1297 Bieten
2013: T 40 Uien - T 1297 Uien
2012: T 40 Aardappelen - T 1297 Tarwe
2011: T 40 Groenten - T 1297 Tarwe
2010: T 40 Tarwe - T 1297 Aardappelen

Betalingsrechten en LLB’s
Op het aangebodene rusten op iedere hectare 1 betalingsrecht en uitdrukkelijk geen LLB’s.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 64,81 per hectare per jaar (voor het jaar 2021).

Herinrichtingsrente
Op de percelen rust geen herinrichtingsrente.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er geen beperkingen bekend.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Drimmelen, heeft het perceel van 1,03 hectare de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschap’.
Het perceel van 5,0810 hectare heeft conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Drimmelen ook de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschap’ op een kleine strook na, zie onderstaande kaart. Deze strook loopt dwars over het perceel heen met de dubbelbestemming ‘Archeologie 2’.

Windmolenpark
In het gebied rondom de Ruilverkavelingsweg en de Koekoekpolder liggen initiatieven om een windmolenpark te ontwikkelen. Tot nu toe rust het genot van het windmolenpark alleen op het kleine perceel. De verkopende partij ziet af van een meerwaardeclausule en kettingbeding bij deze vraagprijs. In de koopovereenkomst zal daarom ook opgenomen worden dat deze toekomstige revenuen volledig toekomen aan de koper.

Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zavel
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 6.11 Ha