Foto: Losse grond: Molenweg
Foto: Losse grond: Molenweg
Foto: Losse grond: Molenweg
Foto: Losse grond: Molenweg
Foto: Losse grond: Molenweg
Foto: Losse grond: Molenweg
Foto: Losse grond: Molenweg

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan de Molenweg te Strijen.

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente Strijen, sectie W, nummer 301, groot 6.64.25 ha

Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel landbouwgrond uit kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, profielverloop 1, knippige poldervaaggronden; klei, profielverloop 4, 4 en 3, knippige poldervaaggronden; klein, profielverloop 5.

De grondwatertrap voor de te verkopen gronden bedraagt III. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) < 40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand 80-120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van de grond
Voormeld perceel landbouwgrond bestaat uit zware kleigrond. Het betreft opgevende klei met een goede capillaire opstijging van het bodemvocht. Het percentage afslibbare delen wordt geschat op 50%. Er is geen grondonderzoek aanwezig. Het perceel blijvend grasland is te gebruiken als grasland.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 84,56 per hectare per jaar (voor het jaar 2021).

Jachtrecht
Het jachtrecht voor de landbouwgrond is verhuurd voor 12 jaar of korter.

Herinrichtingsrente
Op het perceel rust géén herverkavelingsrente. Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. het perceel géén beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB.
Er zijn geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of erfdienstbaarheden bekend.

Bestemming:
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Strijen, heeft het perceel landbouwgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch’ en gedeeltelijk de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’.

Oplevering: In overleg
Vraagprijs: op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen.

Voor nadere informatie en/ of een afspraak voor bezichtiging kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 6.64 Ha