Foto: Losse grond: Grindweg 3
Foto: Losse grond: Grindweg 3
Foto: Losse grond: Grindweg 3

Omschrijving

Grindweg, Woensdrecht
03.04.80 ha bouwland

Het geheel is als volgt kadastraal bekend: gemeente Woensdrecht, sectie E, nummers 444 en 445, totaal groot 03.04.80 hectare

Kwaliteit
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5.
De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt lllb. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 25-40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand 80-120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Voormelde landbouwgrond bestaat uit lichte klei met een goede capillaire opstijging van het bodemvocht. Er is geen grondonderzoek aanwezig. Vanaf 2016 is het perceel grasland, daarvoor heeft er een regulier akkerbouw bouwplan gerouleerd met aardappelen, suikerbieten, winterpeen, tarwe en stamslabonen. Beregening van het perceel is mogelijk.

Bouwplan historie
2016 tot heden: Grasland
2015 en verder: Winterpeen, aardappelen, tarwe, suikerbieten, stamslabonen

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene. Als de koper dus zelf betalingsrechten heeft is er geen verplichting tot afname van betalingsrechten. Mocht er nog voor een deel, of voor de gehele oppervlakte, betalingsrechten nodig zijn dan zal Staal Makelaars in overleg met de koper het aantal betalingsrechten en de prijs per recht na de juridische levering nader overeen komen en overschrijven.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 67,99 per hectare per jaar (voor het jaar 2022).

Herinrichtingsrente
Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er erfdienstbaarheden bekend m.b.t. het perceel in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB, namelijk ten behoeve van voormelde kadastrale percelen de erfdienstbaarheid van uitweg van en naar de Grindweg, uit te oefenen over het thans bestaande kavelpad. En de erfdienstbaarheid om te dulden dat het dienend erf wordt gebruikt als opstelplaats voor een tractor casu quo pomp ten behoeve van de beregeningswerkzaamheden.
Verder zijn er geen beperkingen, kwalitatieve verplichtingen of kettingbedingen bekend.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Woensdrecht, heeft het perceel de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ en dubbelbestemming ‘Archeologie 3’.

Korte omschrijving bestemming ‘Waarde-Archeologie 3’:
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen dan wel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met uitzondering van bestaande gebouwen.
Burgemeesters en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde en toestaan dan het in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, mits de indiener bij de aanvraag om een omgevingsvergunning een archeologisch rapport overlegt.

Voor uitgebreide informatie kijk op ruimtelijkeplannen.nl

Bijzonderheden
Oplevering: In overleg, naar verwachting rovenoogst 2022.
Prijs: Op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking en eventuele hieruit voortvloeiende gesprekken zijn allen geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen. Voor nadere informatie en/of een afspraak voor bezichtiging van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen. Voor specifieke vragen kunt u direct contact opnemen met Frendo van Heybeek via telefoonnummer (+31)6 10938318 of via mail: f.vanheybeek@staalmakelaars.nl.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 3.05 Ha