Foto: Losse grond: Gastelseweg
Foto: Losse grond: Gastelseweg
Foto: Losse grond: Gastelseweg
Foto: Losse grond: Gastelseweg
Foto: Losse grond: Gastelseweg

Omschrijving

TE KOOP:
Perceel aan Gastelseweg te Rucphen

Situering
Het perceel is gelegen aan en nabij de Gastelseweg te Rucphen totaal groot ca. 7.977 m².

Algemeen
Het perceel wordt te koop aangeboden en is kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie P, nummer 135.

Bodem
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de bodem van het perceel uit laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.

De grondwatertrap voor deze gronden bedraagt VI. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) resp. tussen de 40-80 cm beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt groter dan 120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van de grond
Voormeld perceel bouwland bestaat uit zandgrond wat geschikt is voor meerdere doeleinden zoals akkerbouw, fruitteelt, voederwinning en tuinbouwgewassen. Er liggen sloten tussen de buurpercelen en achteraan het perceel bevind zich een groenstrook met bomen.
Inscharen van dieren behoort ook tot de mogelijkheden. Het perceel is nu landbouwkundig in gebruik.

Waterschapslasten
De waterschapslasten in de gemeente Rucphen voor onbebouwde grond bedraagt circa
€ 67,99 per hectare per jaar (voor het jaar 2022).

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. de percelen géén beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB. Er zijn geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of erfdienstbaarheden bekend.

Bouwplanhistorie
2021 - 2019: Mais
2018 - 2014: Grasland
2013: Mais
2012 - 2009: Grasland

Bestemmingsplan
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen’ van de gemeente Rucphen, heeft het perceel de bestemming enkelbestemming ‘Agrarisch’.
Het achterste gedeelte van het perceel heeft als bestemming enkelbestemming ’Groen’.

Oplevering: In overleg
Vraagprijs: Op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen.
Voor nadere informatie en/ of een afspraak voor een bezichtiging kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen. Voor specifieke vragen kunt u direct contact opnemen met Frendo van Heybeek: (+31)6 10938318 f.vanheybeek@staalmakelaars.nl.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 7977 m²