Foto: Losse grond: Galgendijk 2
Foto: Losse grond: Galgendijk 2
Foto: Losse grond: Galgendijk 2
Foto: Losse grond: Galgendijk 2
Foto: Losse grond: Galgendijk 2
Foto: Losse grond: Galgendijk 2
Foto: Losse grond: Galgendijk 2
Foto: Losse grond: Galgendijk 2
Foto: Losse grond: Galgendijk 2
Foto: Losse grond: Galgendijk 2
Foto: Losse grond: Galgendijk 2

Omschrijving

TE KOOP
Galgendijk 2, Dinteloord totaal groot 02.71.10 ha

Situering
Het perceel met paardenstal is gelegen aan de Galgendijk te Dinteloord totaal groot ca. 02.71.10 ha.

Kadastrale gegevens
Het geheel is kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie B, nummers 479, 513, 527, 529 en 531.

Kwaliteit
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van de te verkopen percelen uit kalkrijke poldervaaggronden;
- Percelen 479 (ged.), 513 (ged.), 527 (ged.), 529 (ged.) en 531; lichte klei -profielverloop 5
- Percelen 479 (ged.) en 513 (ged.); zware klei - profielverloop 5
- Percelen 529 (ged.) en 527 (ged.); zware zavel - profielverloop 5

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Voormelde landbouwgrond bestaat uit een perceel cultuurgrond en een dijk. Op het perceel is een paardenstalletje met huisnummer aanwezig. Het perceel is ontsloten middels twee opritten vanaf de Galgendijk.
De grond bestaat uit lichte klei, zware klei en zware zavel. Er is geen grondonderzoek aanwezig. De grondwatertrap betreft Vb met een hoogste grondwaterstand tussen de 25-40 cm beneden maaiveld en een laagste grondwaterstand groter dan 120 cm beneden maaiveld.

Het perceel heeft een strategisch goede locatie, gelegen nabij de Galgendijk en nabij een aftakking van de rivier de Dintel.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 67,99 per hectare per jaar (voor het jaar 2022).

Herinrichtingsrente
Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.
Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. de percelen wel beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB.

De percelen kadastraal bekend sectie B, nummers 479, 513 en 527 zijn belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen op een gedeelte van het perceel t.b.v. Enexis Netbeheer BV gevestigd te 's-Hertogenbosch 5223 MB, Magistratenlaan 116.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland’ van de gemeente Steenbergen, hebben de percelen de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ en dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering.

Oplevering: In overleg
Prijs: Vraagprijs € 12,50 per m²

Tot slot
Deze informatieverstrekking en eventuele hieruit voortvloeiende gesprekken zijn allen geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen. Voor nadere informatie en/of een afspraak voor bezichtiging van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 2.71 Ha