Foto: Losse grond: Brugdam
Foto: Losse grond: Brugdam
Foto: Losse grond: Brugdam
Foto: Losse grond: Brugdam
Foto: Losse grond: Brugdam
Foto: Losse grond: Brugdam
Foto: Losse grond: Brugdam
Foto: Losse grond: Brugdam

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan de Brugdam te Lage Zwaluwe.

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nummer 4370, groot 22.07.90 ha.

Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel landbouwgrond uit kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5, kalkrijke drechtvaaggronden; klei, profielverloop 1 en kalkarme drechtvaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 1.

De grondwatertrap voor de te verkopen gronden bedraagt VI en IV. Hierbij bedraagt bij VI de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 40-80 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld. Bij IV bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) >40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand 80-120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Voormeld perceel landbouwgrond bestaat deels uit zware zavel en deels uit lichte klei grond. Het betreft opgevende klei met een goede capillaire opstijging van het bodemvocht. Het percentage afslibbare delen varieert van 35 à 40%. Het organische stof gehalte bedraagt 5%. Het pw-getal bedraagt 54 en het kali-getal bedraagt 25. Het gehele perceel is gedraineerd.
De landbouwgrond is geschikt voor vollegrondsgroente- en de traditionele akkerbouwgewassen.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 61,77 per hectare per jaar (voor het jaar 2020).

Herinrichtingsrente
Op het perceel rust géén herverkavelingsrente. Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. het perceel géén beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB.
Er zijn geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of erfdienstbaarheden bekend.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Drimmelen, heeft het perceel landbouwgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch’ en gedeeltelijk de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie’.

Oplevering: In overleg
Vraagprijs: € 85.000 per ha

Tot slot
Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen.

Voor nadere informatie en/ of een afspraak voor bezichtiging kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 22.08 Ha