Verwijderd
Foto: Losse grond: Steenovensebaan
Foto: Losse grond: Steenovensebaan

Omschrijving

Situering
De percelen landbouwgrond zijn gelegen aan en nabij de Steenovensebaan te Dorst.

Kadastrale gegevens
Kadastrale gemeente Sectie Nummer Groot Plaatselijk bekend
Oosterhout H 784 01.01.20 ha Steenovensebaan, Dorst
Oosterhout H 1083 ged. 03.07.24 ha Steenovensebaan, Dorst
Totaal groot circa 04.08.44 ha

Waterschapslasten
De percelen landbouwgrond zijn gelegen in het werkgebied van het waterschap Brabantse Delta. Het tarief van de watersysteemheffing ongebouwd 2014 bedraagt € 43,01 per hectare.

Bestemmingsplan
De gronden zijn aangewezen voor ‘Agrarisch gebied met landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden’ en bestemd voor de volgende doeleinden:
- Een duurzame agrarische bedrijfsvoering.
- Instandhouding van de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en abiotische waarden.
- Instandhouding en/of herstel van de monumentale bomen, die in de separate bijlage 3 als zodanig zijn aangewezen.
- Wonen, overeenkomstig de aanduiding op de detailplankaarten ten aanzien van de inrichting en het bouwen gelden de bepalingen in artikel 17.
- Telecommunicatiemast op de als zodanig aangeduide gronden.
- Het behoud en/of herstel van de in bijlage 4 van de voorschriften beschreven cultuurhistorische en architectonische waarden van de als ‘monument’ aangeduide bouwwerken.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs  
Status Verwijderd
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 4.08 Ha