Verwijderd
Foto: Losse grond: Roosendaalseweg
Foto: Losse grond: Roosendaalseweg

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan en nabij de Roosendaalseweg te Hoeven.

Grondsoort
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond uit kalkloze zandgronden. De grond bestaat uit Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.

De grondwatertrap voor de grond bedraagt V. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) resp. kleiner dan 40 cm beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt groter dan 120 cm beneden maaiveld.

Indeling
Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente Sectie Nummer Groot
Hoeven H 1072 1.86.10 ha
Totaal 1.86.10 ha

Waterschapslasten
De waterschapslasten in de gemeente Breda voor ongebouwde grond bedraagt circa
€ 53,29 per hectare per jaar (voor het jaar 2018). Dit bedraagt voor bovengenoemd perceel totaal circa € 99,17 per jaar.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Halderberge’ van de gemeente Halderberge, heeft het perceel landbouwgrond de bestemming enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – natuur en landschap’.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs  
Status Verwijderd
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 1.86 Ha