Verwijderd
Foto: Losse grond: Postbaan
Foto: Losse grond: Postbaan
Foto: Losse grond: Postbaan
Foto: Losse grond: Postbaan
Foto: Losse grond: Postbaan
Foto: Losse grond: Postbaan
Foto: Losse grond: Postbaan

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan en nabij de Rucphense Heide te Rucphen.

Grondsoort
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond uit humuspodzolgronden. Deze grond bestaat uit veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. De grond is geschikt voor alle teelten. De grondwatertrap voor deze grond bedraagt VIII. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) groter dan 140 cm en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) groter dan 160 cm beneden maaiveld.

Waterschapslasten
De waterschapslasten in de gemeente Rucphen voor ongebouwde grond bedraagt circa
€ 49,60 per hectare per jaar. Dit bedraagt voor bovengenoemd perceel totaal circa € 43.25,- per jaar.

Kadastrale gegevens
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente Sectie Nummer Groot Plaatselijk bekend
Rucphen K 907 00.87.20 ha Rucphense Heide
Totaal 00.87.20 ha

Bestemming
De gemeente Rucphen heeft aan het perceel in het buitengebied de bestemming ‘’Enkel bestemming agrarisch met waarden – Landschap’’ doeleinden toegekend op 23 december 2015. Het perceel is bestemd voor agrarisch gebruik.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs  
Status Verwijderd
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 8720 m²