Verwijderd
Foto: Losse grond: Parallelweg
Foto: Losse grond: Parallelweg
Foto: Losse grond: Parallelweg
Foto: Losse grond: Parallelweg
Foto: Losse grond: Parallelweg

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan en nabij de Parallelweg te Dorst.

Grondsoort
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond uit humuspodzolgronden. De grond bestaat uit resp. vedpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.
De grondwatertrap voor deze grond bedraagt VI. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) resp. tussen de 40-80 cm beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt groter dan 120 cm beneden maaiveld.

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente Oosterhout, sectie K, nummer 71, groot 0.39.40 ha
Kadastrale gemeente Oosterhout, sectie K, nummer 1671, groot 0.12.80 ha
Totaal groot 0.52.20 ha

Waterschapslasten
De waterschapslasten in de gemeente Oosterhout voor ongebouwde grond bedraagt circa
€ 53,29 per hectare per jaar (voor het jaar 2018). Dit bedraagt voor bovengenoemd perceel totaal circa € 27,82 per jaar.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Oosterhout, heeft het perceel landbouwgrond de bestemming enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden - landschap’.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs  
Status Verwijderd
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 5220 m²