Verwijderd
Foto: Losse grond: Heistraat
Foto: Losse grond: Heistraat
Foto: Losse grond: Heistraat
Foto: Losse grond: Heistraat
Foto: Losse grond: Heistraat
Foto: Losse grond: Heistraat
Foto: Losse grond: Heistraat
Foto: Losse grond: Heistraat
Foto: Losse grond: Heistraat
Foto: Losse grond: Heistraat
Foto: Losse grond: Heistraat
Foto: Losse grond: Heistraat

Omschrijving

De percelen zijn gelegen aan de Heistraat te Wouwse Plantage.

Kadastrale registratie
De percelen zijn als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente: Wouw, sectie N, nummer 88, totaal groot 4.48.64 ha
Kadastrale gemeente: Wouw, sectie N, nummer 91, totaal groot 1.01.22 ha.
Totaal groot 5.49.86 ha

Volgens de bodemkaart van Nederland 1:50.000) bestaat de bodem van de te verkopen percelen landbouwgrond uit veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand, kalkarme poldervaaggronden; zavel, profielverloop 2 en beekeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.

De grondwatertrap voor de te verkopen gronden bedraagt Vb. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 25-40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 57,42 per hectare per jaar (voor het jaar 2019).

Herinrichtingsrente
Op perceel, kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie N, nummer 88, rust € 168,21 herinrichtingsrente tot eindjaar 2024 en op perceel, kadastraal bekend Wouw, sectie N, nummer 91, rust € 37,95 herinrichtingsrente tot eindjaar 2024.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verwijderd
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 5.5 Ha