Verwijderd
Foto: Losse grond: Halseweg
Foto: Losse grond: Halseweg
Foto: Losse grond: Halseweg

Omschrijving

Perceel landbouwgrond gelegen aan en nabij de Halseweg te Prinsenbeek, groot 04.04.20 ha.

Grondsoort
Het betreft zandgrond tot kleigrond en veen.

Waterschapslasten
De waterschapslasten in gemeente Breda voor ongebouwde grond bedragen € 25,41 per hectare per jaar. Voor het gehele perceel betekent dit € 102,73.

Bestemming
De gemeente Breda heeft aan de percelen de bestemming agrarisch gebied met natuurontwikkelingsmogelijkheden toegekend.
De gronden zijn bestemd voor:
- duurzaam agrarisch grondgebruik en duurzame bedrijfsuitoefening;
- behoud, herstel en/ of ontwikkeling van abiotische en landschappelijke waarden;
- extensief recreatief medegebruik.

Op de gronden mogen uitsluitend de noodzakelijke bouwwerken worden opgericht ten behoeve van de regeling van de waterhuishouding en de grondwaterstand, waterbouwkundige voorzieningen, beperkte zit- en schuilgelegenheden en lichtmasten tot een hoogte van maximaal 5 meter.

Kadastrale gegevens
De percelen zijn als volgt kadastraal bekend:
Gemeente Prinsenbeek sectie H nummer 280 groot 00.73.40 ha
Gemeente Prinsenbeek sectie H nummer 281 groot 03.30.80 ha
Samen groot 04.04.20 ha

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs  
Status Verwijderd
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 4.04 Ha