Verkocht onder voorwaarden
Foto: Losse grond: Gors

Omschrijving

TE KOOP - Gors/Koksweg te Hoeven
Perceel bouwland circa 4.42.85 ha.

Situering
Het perceel is gelegen aan Gors / Koksweg te Hoeven.

Algemeen
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Hoeven, sectie K met nummers 197 en 199.
Totale grootte bedraagt 04.42.85 ha.

Kwaliteit
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5 en kalkarme
leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5.

De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt V. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) < 40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Voormeld perceel landbouwgrond bestaat deels uit zware zavel en deels uit lichte kleigrond. Het betreft opgevende zavel/klei met een goede capillaire opstijging van het bodemvocht. In de bijlage vind u twee grondonderzoeken van het perceel. Twee recente grondonderzoeken waarbij het oostelijke deel van het perceel apart bemonsterd is met monsterdatum 10-6-2021. Het percentage afslibbare delen van het westelijke deel van het perceel varieert van 20 tot 25%. De afslibbaarheid van het oostelijke gedeelte is volgens het grondmonster 21%. Het organische stof gehalte is hoog en bedraagt 3,9% tot 4,2%. Het pw-getal bedraagt 39 tot 53 en het K-getal bedraagt 24 tot 40. De drainage dateert van 1995 en dient vervangen te worden.

Bouwplan historie
Oostelijk deel Westelijk deel
Jaar (ca. 1.45 ha.) (ca. 2.98 ha.)
2020 Mais Tarwe
2019 Grasland Aardappelen
2018 Grasland Grasland
2017 Grasland Grasland
2016 Grasland Grasland
2015 Mais Mais
2014 Mais Mais
2013 Tarwe Aardappelen
2012 Tarwe Uien
2011 Tarwe Tarwe
2010 Grasland Aardappelen
2009 Grasland Uien

Betalingsrechten
Op het aangebodene rusten uitdrukkelijk geen quota en geen betalingsrechten.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 64,81 per hectare per jaar (voor het jaar 2021).

Jachtrecht
Het jachtrecht is tot 2029 verhuurd en zal door verkoper overgedragen worden.

Herinrichtingsrente
Op het perceel rust geen herverkavelingsrente.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. de percelen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster te weten:
- Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Rotterdam Antwerpen Pijpleiding (Nederland) N.V., Moezelweg 133, 3198 LS Europoort te Rotterdam.
- Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht
ten behoeve van Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA te Breda.
- Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V.,
Concourslaan 17, 9727KC te Groningen.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Halderberge, hebben de percelen landbouwgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’ en gedeeltelijk de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 2’.

Oplevering: In overleg, naar verwachting rovenoogst 2021.
Vraagprijs: € 68.000,- per hectare.

Tot slot
Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht onder voorwaarden
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 4.43 Ha