Verwijderd
Foto: Losse grond: Giezenbosweg

OmschrijvingTe koop aangeboden courant rechthoekig perceel landbouwgrond, direct gelegen aan de Giezenbosweg te Aalten.

De kadastrale oppervlakte bedraagt 1.22.60 hectare.

De grond bestaat uit zandgrond.

Volgens de bodemkaart van de provincie Gelderland is de grond aan te merken als moerige eerd-/podzolgronden.

Het huidige gebruik is bouwland (Maisland).

De ontsluiting is aan de verharde Giezenbosweg.

Het object ligt buiten de bebouwde kom, ten noorden van de N 318 en ten oosten van N 313, in het agrarische buitengebied van de gemeente Aalten.

De belendingen betreffen andere agrarische percelen/ bedrijven en enkele objecten ten behoeve van burgerbewoning in het buitengebied.

BESTEMMINGSPLAN

Het object is gelegen in het bestemmingsplan Landelijk gebeid 2015 van Aalten.

De enkelbestemming is: Agrarisch met waarden.

Dubbelbestemming Waarde – Archeologische hoge verwachtingswaarde.

Met als functie aanduiding:

- Openheid

- Specifieke vorm van agrarisch – wisselteelt boomteelt 1

- Specifieke vorm van agrarisch met waarden – hoogteverschillen

Voor meer informatie: www.ruimtelijkeplannen.nl en/of gemeente.

LIGGING EN BELENDINGEN

Het object ligt buiten de bebouwde kom, ten noorden van de N 318 en ten oosten van N 313, in het agrarische buitengebied van de gemeente Aalten.

De belendingen betreffen andere agrarische percelen/ bedrijven en enkele objecten ten behoeve van burgerbewoning in het buitengebied.

WATERSCHAPSLASTEN & HERINRICHTINGSRENTE

De waterschapslasten bedragen circa (2018) € 52,27 per hectare per jaar.

De herinrichtingsrente bedraagt € 47,21 per jaar met eindjaar 2019.

PRODUCTIERECHTEN & BETALINGSRECHTEN

Optioneel kunnen er in overleg betalingsrechten worden overgenomen. Deze zitten niet bij de vraagprijs in.

JACHT

De jacht is verhuurd.

OPLEVERING

De oplevering geschiedt in overleg.

KOSTEN

De koopsom zal worden verhoogd met de kosten van de betrokken akten, kadastraal recht. Deze kosten komen voor rekening van koper.

Voor de overdrachtsbelasting geldt een cultuurgrondvrijstelling bij voortgezet bedrijfsmatig agrarisch gebruik.

Indien koper geen gebruik kan maken van deze vrijstelling dan komen deze kosten voor rekening van koper.

AANVAARDING, OVERDRACHT & BETALING KOOPSOM

De koper aanvaardt het bedrijf vrij van hypotheken en beslagen, vrij van huur, pacht en gebruiksrechten van derden, onder voorbehoud van het verhuurde jachtrecht.

De data van eigendomsoverdracht en betaling zal in onderling overleg worden vastgesteld.

PRIJS

Op aanvraag.  

Klik voor volledige omschrijving

t Gantvoort BV

Gantvoortweg 4a

7122PR Aalten

0543-476980

info@gantvoort.nl

http://www.gantvoort.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verwijderd
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 1.23 Ha