Foto: Losse grond: Drogendijk
Foto: Losse grond: Drogendijk
Foto: Losse grond: Drogendijk
Foto: Losse grond: Drogendijk
Foto: Losse grond: Drogendijk

Omschrijving

Twee percelen landbouwgrond van in totaal circa 4.88.83 hectare, gelegen aan de Drogendijk te Zuidland.

Het perceel is aan de rand van Zuidland gelegen en goed bereikbaar.
De grondsoort is lichte, goed bewerkbare zeeklei.
Het perceel is al vele jaren in gebruik als grasland maar de kwaliteit van de grond leent zich zeer goed voor het telen van akkerbouwgewassen.
Aan de achterzijde van het perceel ligt een brede sloot met een goede toevoer en afvoer van water.

De inrit van en naar het perceel is tevens de inrit naar de paardenstal die voor aan het perceel staat met een kleine oppervlakte grasland. In de akte van levering zal een erfdienstbaarheid gevestigd worden die bepaalt dat de eigenaar van deze paardenstal en het kleine stukje weiland tevens gebruik mag maken van de inrit. De onderhoudskosten van de inrit blijven voor de nieuwe eigenaar van het perceel grond.

Op de nieuw te vormen kadastrale grens in perceel 985 graaft de nieuwe eigenaar ter afscheiding een sloot. Door de korte tussensloot te dempen kunnen de kadastrale percelen 985 en 1216 aaneengesloten worden.

Het jachtrecht is verpacht.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Bernisse, sectie B, nummer 985, groot circa 2.16.08 ha
Gemeente Bernisse, sectie B, nummer 1216, groot circa 2.72.75 ha

Bestemmingsplan:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied West” van de gemeente Bernisse. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Bernisse op 7 december 2016.

Binnen het vigerende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming “Agrarisch met waarden – Waardevolle openheid”. Daarnaast rust op het perceel de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 6”. Tot slot rust op een gedeelte van het perceel de gebiedsaanduiding “vrijwaringszone – molenbiotoop”.

Klik voor volledige omschrijving

DLV Makelaardij B.V.

Oostwijk 5

5406XT Uden

0413-336800

info@dlvadvies.nl

http://www.dlvadvies.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 4.89 Ha