Foto: Losse grond: De Langen Bruggert
Foto: Losse grond: De Langen Bruggert
Foto: Losse grond: De Langen Bruggert

Omschrijving

Perceel landbouwgrond van circa 10.06.80 ha gelegen aan en nabij de Langen Bruggert te Eethen.

Kadastrale registratie
Het geheel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente Sectie Nummer Groot Eenheid Plaatselijk bekend
Aalburg A 80 2.94.20 Hectare De Langen Bruggert
Aalburg A 81 3.06.70 Hectare De Langen Bruggert
Aalburg A 82 4.05.90 Hectare De Langen Bruggert
Totaal 10.06.80 ha

Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. het perceel géén beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB.
Er zijn geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen of erfdienstbaarheden bekend.

Kwaliteit
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit kalkrijke poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 3, of 3 en 4 en kalkrijke poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 4.

De grondwatertrap voor de te verkopen grond bedraagt IV. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) meer dan 40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand tussen de 80 - 120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Voormeld perceel landbouwgrond bestaat uit rivierklei volgens de Nederlandse bodemkaart. Het percentage afslibbare delen varieert van 49,5-66 % Het organische stof gehalte bedraagt 6.8-14%. Het pw-getal bedraagt 14-18 en het k-getal bedraagt 13-19.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 86,28 per hectare per jaar (voor het jaar 2020).

Bestemming:
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Aalburg, heeft het perceel landbouwgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’.

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars B.V.

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs  
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 10.07 Ha