Teruggetrokken
Foto: Losse grond: Axelsegatweg ONG

Omschrijving

Perceel bouwland, gelegen aan de Axelsegatweg te Hoek, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, U 1677, groot 08.71.95 ha/

Bestemming

Het perceel is gelegen tussen Hoek en Philippine en heeft binnen het bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen een agrarische bestemming.

Landbouwgrond

De grondsoort wordt getypeerd als lichte kleigrond en wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen het stelsel van gebruiksnormen ook aangemerkt als kleigrond. Het perceel is geschikt voor gebruik binnen de akkerbouw als binnen de veehouderij.

Bodemverontreiniging

Verkoper is niet bekend met eventueel aanwezige bodemverontreiniging. Het staat een koper vrij om voor eigen rekening een bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Productierechten

Er worden geen productierechten en/of betalingsrechten meegeleverd met het perceel. Indien gewenst kunnen in overleg betalingsrechten separaat worden geleverd.

Zakelijke rechten

Niet van toepassing.

Waterschapslasten

Het tarief voor de watersysteemheffing ongebouwd van het Waterschap Scheldestromen.

Vraagprijs

De vraag is op aanvraag beschikbaar.

Het tijdstip van juridische en feitelijke levering is in onderling overleg overeen te komen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met F. (Ferko) de Kubber, bereikbaar onder kantoortijden op 0111 671735, mobiel 06-51695751, e-mail kubber@vdslikke.nlmailto:kubber@vdslikke.nl">kubber@vdslikke.nl>

 


Klik voor volledige omschrijving

vanderSlikke rentmeesters BV

Hogeweg 4

4323TC Ellemeet

0111 67 17 35

info@vdslikke.nl

http://www.vdslikke.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Teruggetrokken
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 8.72 Ha