Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant
Foto: Losse grond: Achterste Heikant

Omschrijving

Perceel cultuurgrond gelegen in buitengebied van Reusel, groot 00.27.60 ha. (2.760 m2)

Kenmerken
Aanvaarding = In overleg
Bodemtype = Hoge zwarte enkeerdgronden
Grondwatertrap = VII
Gewaspercelen = Blijvend grasland

Ligging en bereikbaarheid
Het perceel is gelegen tussen de Wielen en de Achterste Heikant, nabij de grens met België. De verharde weg van de Achterste Heikant loopt over in een zandpad dat in verbinding staat met De Wielen. De Wielen is een grindweg in een bosrijk gebied tegenover de Hollandershoeve. Het perceel is nabij de Turnhoutseweg gelegen en is derhalve goed ontsloten. De landbouwgrond is gelegen tegen NNB provinciaal deel.

Kadaster
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Reusel- de Mierden, sectie E, nummer 465 met een oppervlakte van 2.760 m2 (00.27.60 ha.).

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2009 (08-12-2011) en heeft hier de bestemming;
• Agrarisch met waarden – Landschapswaarden 1 (Enkelbestemming)
• Archeologische verwachtingswaarde (Dubbelbestemming)
• Landschappelijke openheid
• Gebiedsaanduiding Verwevingsgebied.

In het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2021 kent het perceel de volgende bestemming;
• Agrarisch (Enkelbestemming)
• Waarde – Archeologie 4.2 (Dubbelbestemming)
• Gebiedsaanduiding; overige zone - openheid
• Gebiedsaanduiding; (gedeelte) overige zone - bestendigen bestaande situatie
• Gebiedsaanduiding; (gedeelte) overige zone - primaat landschap

Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden. Voor meer informatie ten aanzien van bovenstaande kunt u contact opnemen met Jan Lavrijsen of Maikel van Dommelen.

Bijzonderheden
Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn dan kan men zich hierop niet beroepen. Aan de inhoud van deze documentatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Klik voor volledige omschrijving

Lavrijsen Makelaardij

Wegekker 11

5541DZ Reusel

0497-620064

info@registermakelaar.nl

http://www.registermakelaar.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Beschikbaar
Aanvaarding Direct
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 2760 m²