Verwijderd
Foto: Losse grond: Dirksweg
Foto: Losse grond: Dirksweg
Foto: Losse grond: Dirksweg
Foto: Losse grond: Dirksweg

Omschrijving

Het perceel is gelegen aan de Dirksweg te Brouwershaven en wordt ontsloten middels twee ruime dammen.

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente: Brouwershaven Sectie O Nummer 50 totaal groot: 08.25.60 ha

Gebruik
Het perceel is in gebruik als agrarische grond en vrij van pacht.

Kwaliteit
Volgens de bodemkaart van Nederland 1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel landbouwgrond uit Geegal. en verw. zeekleigronden met plaats. veen binnen 120 cm; klei met moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm en doorgaand dieper dan 120 cm.
De grondwatertrap voor de te verkopen gronden bedraagt IV. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) >40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand 80-120 cm beneden maaiveld.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 77.76 per hectare per jaar (voor het jaar 2018).

Herinrichtingsrente
Op perceel, kadastraal bekend gemeente Brouwershaven, sectie O, nummer 50, rust € 24,72 herinrichtingsrente tot eindjaar 2037.

Jacht
De jacht tot het aangebodene is verhuurd.

Kenmerken cultuurgrond

Oppervlakte : circa 08.25.60 hectare
Ontsluiting : goed via twee dammen
Kwaliteit : goed
Kavelvorm : goed
Ontwatering : goed, het perceel is in het jaar 2011 gedraineerd en geëgaliseerd

Bouwplan
Seizoen Teelt
2018 Aardappelen
2017 Uien
2016 Tarwe

Klik voor volledige omschrijving

Staal Makelaars BV

Brieltjenspolder 40

4921PJ Made

0162-570471

info@staalmakelaars.nl

http://www.staalmakelaars.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs  
Status Verwijderd
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 8.26 Ha