Verwijderd
Foto: Losse grond: Luttenbergerweg
Foto: Losse grond: Luttenbergerweg
Foto: Losse grond: Luttenbergerweg
Foto: Losse grond: Luttenbergerweg

OmschrijvingTE KOOP AANGEBODEN

Courant lang rechthoekig perceel landbouwgrond, aan een zijde breed rechthoekig uitlopend, direct gelegen aan de Luttenbergerweg te Hellendoorn.

Tevens te bereiken via de Broekweg te Hellendoorn.

De kadastrale oppervlakte bedraagt 5.25.36 hectare.

De grond bestaat uit zandgrond.

Volgens de bodemkaart van de provincie Overijssel is de grond gedeeltelijk aan te merken als veldpodzolgrond en gedeeltelijk als beekeerdgrond.

Voor meer info: provinciale bodemkaarten

De grond heeft een zwart grondpakket variërend tussen de 35 - 40 cm, oplopend naar circa 50 cm.

De grond is vochthoudend.

Het huidige gebruik is grasland.

De ontsluiting is aan de verharde Luttenbergerweg of de hoek Broekweg/Koersweg.

Bij het perceel behoort een 2/3 deel van het eigendom van perceel Helledoorn R 525, groot 0.03.52 ha., welke gebruikt wordt als toegangspad door eigenaar en naast gelegen perceel van derden.

BESTEMMINGSPLAN

Het object is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied 2009 van de gemeente Hellendoorn.

Het perceel heeft de enkelbestemming is: Agrarisch.

En heeft als dubbelbestemming waarde:

- Archeologische verwachtingswaarde

Voor meer informatie: www.ruimtelijkeplannen.nl en/of gemeente.

LIGGING & BELENDINGEN

Het object ligt buiten de bebouwde kom, in het agrarische buitengebied van de gemeente Hellendoorn.

De belendingen betreffen andere agrarische percelen/ bedrijven en enkele objecten ten behoeve van burgerbewoning in het buitengebied.

WATERSCHAPSLASTEN & HERINRICHTINGSRENTE

De waterschapslasten bedragen circa (2018) € 70,93 per hectare per jaar.

PRODUCTIERECHTEN & BETALINGSRECHTEN

Optioneel kunnen er in overleg betalingsrechten worden overgenomen. Deze zitten niet bij de vraagprijs in.

JACHT

De jacht is verhuurd.

OPLEVERING

De oplevering geschiedt in overleg.

KOSTEN

De koopsom zal worden verhoogd met de kosten van de betrokken akten, kadastraal recht. Deze kosten komen voor rekening van koper.

Voor de overdrachtsbelasting geldt een cultuurgrondvrijstelling bij voortgezet bedrijfsmatig agrarisch gebruik.

Indien koper geen gebruik kan maken van deze vrijstelling dan komen deze kosten voor rekening van koper.

AANVAARDING, OVERDRACHT & BETALING KOOPSOM

De koper aanvaardt het bedrijf vrij van hypotheken en beslagen, vrij van huur, pacht en gebruiksrechten van derden, onder voorbehoud van het verhuurde jachtrecht.

De data van eigendomsoverdracht en betaling zal in onderling overleg worden vastgesteld.

PRIJS

Op aanvraag.  

Klik voor volledige omschrijving

t Gantvoort BV

Gantvoortweg 4a

7122PR Aalten

0543-476980

info@gantvoort.nl

http://www.gantvoort.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verwijderd
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 5.29 Ha