Verwijderd
Foto: Losse grond: Haarsterweg

Omschrijving

Het betreft feitelijk zes percelen cultuurgrond gelegen in het buitengebied van Marum. De percelen liggen nabij de A7 en zijn ontsloten via een pad vanaf de Haarsterweg dat 50% eigendom is en via de openbare weg (perceel 587). De grondsoort bestaat uit vruchtbare zandgrond, waarbij in het meest oostelijke perceel plaatselijk restanten veen voorkomen. Ruim vijf hectare is gedraineerd. Kadastrale gegevens Gemeente sectie nummer bijzonderheden oppervlakte Marum D 519 9.49.08 Marum D 593 pad/50% eigendom 0.92.58 (totaal) Marum D 587 6.94.28 Totaal ca 16.89.65 ha incl. 50% pad. Erfdienstbaarheden. Volgens opdrachtgever is er een kleine erfdienstbaarheid ten laste van perceel 593. Het betreft een oversteek op het laatste stukje van de reed. Daarnaast is er volgens opdrachtgever recht van overpad over een klein stukje van perceel 566 (eigendom van Staatsbosbeheer) om van perceel 587 in perceel 519 te komen. Er is geen erfdienstbaarheid onderzoek ingesteld. Planologische bestemming. Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft de grond een agrarische bestemming. Bodemverontreiniging. De percelen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht, voor zover bij verkoper bekend. Beheer. Volgens opdrachtgever doet het perceel niet mee aan natuurbeheer. Jachtrecht. Dit is verhuurd aan dhr. Hofstee uit Marum. Ruilverkavelingslasten. N.V.T.


Klik voor volledige omschrijving

Makelaardij Marten Groothof

Singel 16

8408CA Lippenhuizen

0516-463488

info@martengroothof.nl

http://www.martengroothof.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Vraagprijs
Status Verwijderd
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Zand
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 16.9 Ha