Foto: Losse grond: Erichemsekade
Foto: Losse grond: Erichemsekade

Omschrijving

Circa 8.87.15 hectare landbouwgrond, gelegen tegenover Erichemsekade 17 te Erichem.

Het zijn twee los van elkaar gelegen percelen in het buitengebied van Erichem. De percelen liggen slechts circa 70 meter uit elkaar verwijderd.

De kadastrale nummers zijn als volgt:

Gemeente Buren

Sectie P nummer 371 groot 0.12.92 ha       

Sectie P nummer 377 groot 0.81.23 ha

Sectie P nummer 533 groot 2.72.00 ha

Sectie P nummer 552 groot 5.21.00 ha

Totaal groot                circa  8.87.15 ha

Het ene perceel is circa 6.02.23 hectare groot en het andere perceel is circa 2.84.92 hectare groot. Beide percelen zijn goed ontsloten en over een vrij grote breedte direct aan de openbare weg Erichemsekade gelegen. Beide percelen zijn daar waar ze niet aan het water zijn gelegen omheind. Beide percelen zijn aaneengesloten. Er is dus geen sprake van tussensloten.

De bodem bestaat volgens de kartering die opgenomen is in de bodemkaart van Nederland uit kalkhoudende ooivaaggrond (Rd90A). In de praktijk komt het er op neer dat er sprake is van kalkhoudende zeer goed bewerkbare rivierkleigrond.

De laatste jaren zijn de percelen in gebruik geweest als weiland voor de beweiding met schapen, koeien en paarden en voor ruwvoederwinning. In het verleden zijn de percelen ook wel gebruikt voor de teelt van akkerbouwgewassen. 

Het jachtrecht is verhuurd.

De beide percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Reparatieplan Buitengebied 2012” van de gemeente Buren. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeente Buren op 21 januari 2012. Binnen het vigerende bestemmingsplan hebben de percelen de bestemming “Agrarisch met Waarden – Linge Uiterwaardgebied”. Tevens hebben de percelen de bestemming “Waarde - Archeologisch Zoekgebied  - 1” en “Waarde – Cultuurhistorie”.  Tot slot heeft een smalle strook langs de Linge met een breedte van circa 15 meter de bestemming “Waarde – Ecologie”.


Klik voor volledige omschrijving

DLV Makelaardij B.V.

Oostwijk 5

5406XT Uden

0413-336800

info@dlvadvies.nl

http://www.dlvadvies.nl

Kenmerken

Algemeen
Prijs Prijs op aanvraag
Status Beschikbaar
Aanvaarding In overleg
Soort object Losse grond
Soort grond Klei
Object
Soort object Losse grond
Perceeloppervlakte 8.87 Ha